Avís legal

El web de la Penya Gastronòmica Barça és una obra creativa emparada per les lleis de protecció de la propietat intel·lectual.

Està totalment prohibida qualsevol reproducció o representació, total o parcial, del web o d’algun dels elements que el componen, així com la seva modificació.

Les marques i noms de dominis que apareixen al web són propietat exclusiva de La Penya Gastronòmica Barça. Qualsevol reproducció o utilització d’aquestes marques o noms de dominis, sense perjudici de la forma o intenció que adoptin, està totalment prohibida.

De conformitat amb les disposicions legals vigents, els visitants tenen dret a accedir i rectificar les dades personals que els concerneixen, dirigint-se a [email protected], on La Penya Gastronòmica Barça és el destinatari exclusiu d’aquesta informació.

La Penya Gastronòmica Barça desitja implantar una cookie al seu ordinador que permetrà la seva identificació. Aquesta cookie enregistra informació relativa a la navegació del seu ordinador a la pàgina web. Li recordem que pot negar-se a la implementació de cookies, si configura l’ordinador a tal efecte.

L’accés al web La Penya Gastronòmica Barça, així com la utilització del seu contingut està sotmès a les condicions d’utilització descrites a continuació. El fet d’accedir i de navegar pel web implica l’acceptació de les següents condicions per part del visitant:

El web, així com els elements que el componen —logos, fotos i textos— són propietat exclusiva de La Penya Gastronòmica Barça, únic autoritzat a explotar els drets de propietat, lligats a la marca, dissenys i models, drets d’autor i drets d’imatge, sense prèvia consulta.

La utilització total o parcial del web per a la reproducció, transmissió o representació o altres fins, que no siguin del tipus personal o privat, queda prohibit.

La Penya Gastronòmica Barça s’esforça a assegurar que la informació oferta al seu web sigui exacta, i es reserva el dret de corregir, sense previ avís, tota la informació.

La Penya Gastronòmica Barça no atorga cap tipus de garantia, expressa o tàctica en relació amb la totalitat o part del seu web. La Penya Gastronòmica Barça no serà responsable de cap dany directe o indirecte, sigui quina sigui la seva naturalesa, derivada de la utilització del seu web.

LLOTJA

                      

TRIBUNA

                                            

LATERAL

                

CÓRNER